Стих на деня

Защото в Христа Исуса нито обрязването има некаква сила нито необрязването, но вяра която действува с любов.

Галатяни 5:6