Vers av Dagen

låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.

1 Thessalonikerbrevet 5:6