Taludtod ng Araw

Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba.

1 Mga Taga-Tesalonica 5:6