Adnod y Dydd

Am hynny, rhaid inni beidio â chysgu, fel y rhelyw, ond bod yn effro a sobr.

1 Thesaloniaid 5:6