Vers van de Dag

laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

1 Tessalonicenzen 5:6