ivesi ye mini

Masingalali buthongo ke thina njengabanye abo; masiphaphe, singanxili.

1 Kwabasetesalonika 5:6