Câu trong ngày

Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và tỉnh táo.

1 Tê-Sa-Lô-Ni-Ca 5:6