Vers af Dagen

Saa lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os vaage og være ædrue!

1 Thessalonikerbrev 5:6