Verš Dne

Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme.

1 Tesalonickým 5:6