Aya ya Siku

Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe, na kuwa na kiasi.

1 The. 5:6