Versicle del dia

Jesús, en veure’l ajagut i sabent que estava així des de feia molt de temps, li diu:– Vols curar-te?

Joan 5:6