Stichijos Dienos

Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs!

1 Tesalonikiečiams 5:6