Ayat Dina

Awit saka iku prayogane kita aja turu kaya wong-wong liyane, nanging padha meleka lan sing waspada.

1 Tesalonika 5:6