Andininy avy ny Andro

Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka hahonon-tena.

1 Tesaloniana 5:6