Temana ea ea Letsatsi la

Ka baka leo, a re se keng ra robala jwaloka ba bang, re mpe re fadimehe, mme re tshabe botahwa.

1 Bathesalonika 5:6