1 Bathesalonika 5:6 SSO61SO

6 Ka baka leo, a re se keng ra robala jwaloka ba bang, re mpe re fadimehe, mme re tshabe botahwa.

Bala khaolo e feletseng 1 Bathesalonika 5

E 1 Bathesalonika 5:6 moelelo oa taba