Verš Dňa

Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi.

Prvý Tesaloničanom 5:6