Vargu i Ditës

Le të mos flemë, pra, si të tjerët, por të rrimë zgjuar dhe të jemi të esëll.

1 Thesalonikasve 5:6