Verse Dienas

Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.

1. Tesaloniķiešiem 5:6