Fuaiupu o le Aso

Auā na maliu Keriso i ona po e tatau ai, ‘ina o vaivai pea i tatou o le sui o ia o ē fa‘alēmata‘u.

O Tusi i Roma 5:6