Mikea 1:7 SSO61SO

7 ditshwantsho tsohle tsa wona tse betlilweng di tla thuhakwa, dimpho tsohle tse amohetsweng ke wona di tjheswe mollong; ke tla senya ditshwantsho tsa wona kaofela, hobane o ipatletse tsona ka mokgwa wa moputso wa seotswa, mme di tla boela di fetohe moputso wa seotswa.

Bala khaolo e feletseng Mikea 1

E Mikea 1:7 moelelo oa taba