1 Krönikeboken 12:1 SV1917

1 Och dessa voro de som kommo till David i Siklag, medan han ännu höll sig undan för Saul, Kis' son; de hörde till de hjältar som bistodo honom under kriget.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:1 i sitt sammanhang