1 Krönikeboken 12:27 SV1917

27 därtill Jojada, fursten inom Arons släkt, och med honom tre tusen sju hundra;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:27 i sitt sammanhang