1 Krönikeboken 12:3 SV1917

3 Ahieser, den förnämste, och Joas, gibeatiten Hassemaas söner; Jesuel och Pelet, Asmavets söner; Beraka; anatotiten Jehu;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:3 i sitt sammanhang