1 Krönikeboken 12:39 SV1917

39 Och de voro där hos David i tre dagar och åto och drucko, ty deras bröder hade försett dem med livsmedel.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:39 i sitt sammanhang