1 Krönikeboken 19:2 SV1917

2 Då sade David: »Jag vill bevisa Hanun, Nahas' son, vänskap, eftersom hans fader bevisade mig vänskap.» Och David skickade sändebud för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kommo till Ammons barns land, till Hanun, för att trösta honom,

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:2 i sitt sammanhang