2 Samuelsbokem 12:15 SV1917

15 Sedan gick Natan hem igen. Och HERREN slog barnet som Urias hustru hade fött åt David, han slog det, så att det blev dödssjukt.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 12

Visa 2 Samuelsbokem 12:15 i sitt sammanhang