2 Samuelsbokem 12:18 SV1917

18 Men på sjunde dagen dog barnet. Då fruktade Davids tjänare att om tala för honom att barnet hade dött, ty de tänkte: »När vi talade till honom, medan barnet ännu levde, ville han ju icke lyssna till våra ord. Huru skulle vi då kunna säga till honom att barnet har dött? Han kunde göra något ont.»

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 12

Visa 2 Samuelsbokem 12:18 i sitt sammanhang