2 Samuelsbokem 12:25 SV1917

25 och sände ett budskap med profeten Natan, och denne gav honom namnet Jedidja, för HERRENS skull.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 12

Visa 2 Samuelsbokem 12:25 i sitt sammanhang