2 Samuelsbokem 12:28 SV1917

28 Så församla du nu det övriga folket och belägra staden och intag den, så att det icke bliver jag som intager staden och får bära namnet därför.»

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 12

Visa 2 Samuelsbokem 12:28 i sitt sammanhang