2 Samuelsbokem 15:12 SV1917

12 Medan Absalom offrade slaktoffren, sände han också och lät hämta giloniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Och sammansvärjningen växte i styrka, och i allt större myckenhet gick folket över till Absalom.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 15

Visa 2 Samuelsbokem 15:12 i sitt sammanhang