2 Samuelsbokem 15:16 SV1917

16 Då drog konungen ut, och allt hans husfolk följde honom; dock lämnade konungen kvar tio av sina bihustrur för att vakta huset.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 15

Visa 2 Samuelsbokem 15:16 i sitt sammanhang