2 Samuelsbokem 15:24 SV1917

24 Bland de andra såg man ock Sadok jämte alla leviterna, och de buro med sig Guds förbundsark; men de satte ned Guds ark -- varvid också Ebjatar kom ditupp -- till dess att allt folket hade hunnit draga fram ur staden.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 15

Visa 2 Samuelsbokem 15:24 i sitt sammanhang