2 Samuelsbokem 15:28 SV1917

28 Se, jag vill dröja vid färjställena i öknen, till dess att ett budskap kommer från eder med underrättelser till mig.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 15

Visa 2 Samuelsbokem 15:28 i sitt sammanhang