2 Samuelsbokem 15:4 SV1917

4 Och Absalom tillade: »Ack om jag bleve satt till domare i landet! Om då var och en som hade någon rätts- och domssak komme till mig, så skulle jag skaffa honom rättvisa.»

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 15

Visa 2 Samuelsbokem 15:4 i sitt sammanhang