2 Samuelsbokem 16:11 SV1917

11 Och David sade ytterligare till Abisai och till alla sina tjänare: »Min son, han som har utgått från mitt eget liv, står mig ju efter livet; med huru mycket mer skäl då denne benjaminit! Låten honom vara, må han förbanna; ty HERREN har befallt honom det.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 16

Visa 2 Samuelsbokem 16:11 i sitt sammanhang