2 Samuelsbokem 16:3 SV1917

3 Konungen sade: »Men var är din herres son?» Siba svarade konungen: »Han är kvar i Jerusalem; ty han tänkte: 'Nu skall Israels hus giva mig tillbaka min faders rike.'»

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 16

Visa 2 Samuelsbokem 16:3 i sitt sammanhang