2 Samuelsbokem 16:8 SV1917

8 HERREN låter nu allt Sauls hus' blod komma tillbaka över dig, du som har blivit konung i hans ställe; HERREN giver nu konungadömet åt din son Absalom. Se, nu har du kommit i den olycka du förtjänade, ty en blodsman är du.»

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 16

Visa 2 Samuelsbokem 16:8 i sitt sammanhang