3 Mosebok 1:2 SV1917

2 Tala till Israels barn och säg till dem: När någon bland eder vill bära fram ett offer åt HERREN, skolen I taga edert offer av boskapen, antingen av fäkreaturen eller av småboskapen.

Läs fullständig kapitel 3 Mosebok 1

Visa 3 Mosebok 1:2 i sitt sammanhang