Mika 1:10 SV1917

10 Förkunnen det icke i Gat; gråten icke så bittert. I Bet-Leafra vältrar jag mig i stoftet.

Läs fullständig kapitel Mika 1

Visa Mika 1:10 i sitt sammanhang