Mika 1:14 SV1917

14 Därför måste du giva skiljebrev åt Moreset-Gat. Husen i Aksib hava för Israels konungar blivit såsom en försinande bäck.

Läs fullständig kapitel Mika 1

Visa Mika 1:14 i sitt sammanhang