Mika 1:2 SV1917

2 Hören, I folk, allasammans; akta härpå, du jord med allt vad på dig är. Och vare Herren, HERREN ett vittne mot eder, Herren i sitt heliga tempel.

Läs fullständig kapitel Mika 1

Visa Mika 1:2 i sitt sammanhang