Mika 1:8 SV1917

8 Fördenskull måste jag klaga och jämra mig, jag måste gå barfota och naken; jag måste upphäva klagoskri såsom en schakal och sorgelåt såsom en struts.

Läs fullständig kapitel Mika 1

Visa Mika 1:8 i sitt sammanhang