Mika 5:10 SV1917

10 Och det skall ske på den dagen, säger HERREN, att jag skall utrota dina hästar ur ditt land och förstöra dina vagnar;

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:10 i sitt sammanhang