Mika 5:8 SV1917

8 Och Jakobs kvarleva skall då vara bland hedningarna, mitt ibland många folk, såsom ett lejon bland boskap i skogen, såsom ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket förtrampar, var det går fram, och griper sitt rov utan räddning.

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:8 i sitt sammanhang