Mika 7:7 SV1917

7 Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas på min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:7 i sitt sammanhang