Sefanja 2:11 SV1917

11 Fruktansvärd skall HERREN bevisa sig mot dem; ty han skall göra alla jordens gudar maktlösa, och alla hedningarnas havsländer skola tillbedja honom, vart folk på sin ort --

Läs fullständig kapitel Sefanja 2

Visa Sefanja 2:11 i sitt sammanhang