Sefanja 3:13 SV1917

13 Kvarlevan av Israel skall då icke mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun skall icke finnas en falsk tunga. Ja, de skola få beta och ligga i ro, utan att någon förskräcker dem.

Läs fullständig kapitel Sefanja 3

Visa Sefanja 3:13 i sitt sammanhang