Sefanja 3:18 SV1917

18 Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem som levde skilda från dig, du som själv bar smälekens börda.

Läs fullständig kapitel Sefanja 3

Visa Sefanja 3:18 i sitt sammanhang