Sefanja 3:20 SV1917

20 På den tiden skall jag låta eder komma tillbaka ja, på den tiden skall jag hämta eder tillhopa. Ty jag vill låta eder bliva ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, i det att jag åter upprättar eder, så att I sen det med egna ögon, säger HERREN.

Läs fullständig kapitel Sefanja 3

Visa Sefanja 3:20 i sitt sammanhang